دپارتمان تخصصی مدیریت (دولتی- اجرایی و کسب وکار) دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

(Department Of Management (Public Administration And EMBA

اردیبهشت
۱۳۹۷
۲۵

1- سید ابراهیم حسینی  (فرم ایرانداک تحویل گروه گردد)

اردیبهشت
۱۳۹۷
۲۵

پرپزال دانشجویان ذیل بعد داوری پذیرش نهایی شد

لذا می تواند اقدام به نگارش فصول پایان نامه نمایند

1- سمانه خاکی   2- فرزانه خاکی   3- زهرا رئیسی   4- مرضیه زیارتبان  

اردیبهشت
۱۳۹۷
۱۱
اردیبهشت
۱۳۹۷
۰۴

1- سمانه خاکی(موضوع دوم تایید)

2- فرزانه خاکی (موضوع دوم تایید)

3- علی شاهرخ (موضوع اول تایید)

4- مرتضی ولی نژاد(تایید موضوع اول)

5- محسن اورسجی (موضوع بر اساس مقاله بیس تنظیم نشد - گروه مراجعه و در بخش موضوعات نکات اشاره شده دریافت و اصلاح و به گروه برای تایید تحویل گردد)

اردیبهشت
۱۳۹۷
۰۳

1- سمیرا باقر پور   2- سید علیرضا حسینی طلب

فرم ایرانداک تحویل خانم موسوی شود تا پیوست پرپزال برای تایید پژوهش دانشگاه ارسال و نهایی شود

اردیبهشت
۱۳۹۷
۰۳

1- رسول قره جه  2- صالح پیکر

پرپزال فاقد امضا دانشجو و استاد راهنما می باشد با مراجعه به کارشناس گروه در بخش پرپزال ها دریافت و تکمیل گردد و به گروه برای داوری تحویل داده شود

اردیبهشت
۱۳۹۷
۰۳

1- فرزانه خاکی  2- سمانه خاکی  

به گروه بخش پرپزال های نیازمند اصلاح مراجعه و دریافت و بعد اصلاح پرپزال را به همراه ایرانداک تحویل گروه دهند

فروردین
۱۳۹۷
۲۸

1- آزیتا حسنی (تایید)

2- علی طاهری (مشروط به تایید و امضا استاد راهنما)

فروردین
۱۳۹۷
۲۲

1- رضا ولی یی 2-  مصطفی امینی   3- رضا نوچمنی  4- عبدالحمید توماج  5- سید روح اله ابطحی  6- صفیه تیمور زارع محله  7- مریم طهماسبی  8- علیرضا آرامون  9- آمنه ده مرده  10- شعبان امیر خانلو  11- فهیمه جمال لیوانی 12- وحید ضامن شهری  13- منیره جلالی  14- محسن عامریون  15- احمد بسطامی  16- شهرام عنبریان 

جدیدترین مطالب

پربازدیدترین مطالب