دپارتمان تخصصی مدیریت (دولتی- اجرایی و کسب وکار) دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

(Department Of Management (Public Administration And EMBA

بهمن
۱۳۹۶
۲۴

1- فاطمه جلینی کرد (موضوع با اصلاح قابل تایید است) به گروه مراجعه و اصلاحات دریافت شود

بهمن
۱۳۹۶
۲۳

دانشجویان محترم

برای انتخاب واحد از این ترم باید اسم استاد مشخص باشد با عنایت به اینکه برای هر دانشجو بتواند انتخاب واحد کند به دستور آموزش نام مدیر گروه هر رشته ثبت می شود - این مورد صرفا برای حل انتخاب واحد بوده و دانشجویان با استاد راهنمایی که در موضوع پیشنهادی و پرپزال تعیین شده کار خواهند کرد

بهمن
۱۳۹۶
۲۳

موضوعات دانشجویان ذیل تایید نهایی در گروه شد و برای تایید دانشکده و معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال گردید - لذا دانشجویان می توانند اقدام به تنظیم فصول پایان نامه زیر نظر استاد راهنما و مشاور نمایند.

1-سماء مسلمی عقیلی  2- محمد مهدی صدقی  3- ابوالفضل حسام  4- معصومه حکمت  5- احسان سلامتی  6- عماد عطائیان   7- زهرا احمدی  8- انسیه تازیکه   9- آزاده عربعلی  10-فرشته رضایی 11- آقای محمدی  12- خانم گرزین

بهمن
۱۳۹۶
۱۶

موضوعات پیشنهادی که مورد تایید شورای پژوهش گروه قرار نگرفت

1- مرتضی ولی نژاد ( موضوع مبهم و با مقاله بیس در ارتباط نیست)

2- محمد نقی ترک ( موضوع مبهم و با مقاله بیس در ارتباط نیست)

3- غلامرضا تیموری( موضوع مبهم و با مقاله بیس در ارتباط نیست)

دانشجویان فوق باید موضوع خود را بر اساس موضوع مقاله بیس و مدل مفهومی مقاله  ترجیحا با راهنمایی استاد راهنما تنظیم و درباره در گروه مطرح شود.

بهمن
۱۳۹۶
۱۶

موضوعات پیشنهادی که مورد تایید شورای پژوهش گروه (20/10/96)قرار گرفت

1-طاهره اکبر پور(مشاور دکتر فرهادی)  2- محمد اسلامی 3- سید علیرضا حسینی طلب   4-احمد بسطامی (مشاور دکتر معطوفی)  5- علی محمد پور کندلکی 6- سمانه خاکی 7- فرزانه خاکی   8- مصطفی مازرلو   9- منیره جلالی (مشاور دکتر فرهادی)  10-ابوالفضل لطفی  (مشاور دکتر معطوفی)   11- مهدیس شریعتی (مشاور دکتر فرهادی)   12- علی شاهرخ  13- سید ابراهیم حسینی 14- محدثه السادات عزیزی   15- ازاد عرب دشتی 16- مرضیه زیارت بان

تذکر :لطفا فرم خام پرپزال از همین وبلاگ دریافت شود و از فرم های دیگر استفاده نشود -سمت راست وبلاگ قابل دریافت است

بهمن
۱۳۹۶
۰۱

1- مصطفی امینی(با مراجعه به کارشناس گروه دریافت نمایند)

دی
۱۳۹۶
۱۸

1- حمید رضا کرد قاسمی   2- قاسم اکبری   3- سامان عرب نژاد  4- قربان آب باریکی  5- محمد رضا شاعری  6-شمیم وزیری  

جدیدترین مطالب

پربازدیدترین مطالب