دپارتمان تخصصی مدیریت (دولتی- اجرایی و کسب وکار) دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

(Department Of Management (Public Administration And EMBA

خرداد
۱۳۹۷
۲۹

به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد می رساند

بر اساس تصمیم معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

از این تاریخ کلیه مراحل ثبت عنوا ن پایان نامه و تایید و همچنین بررسی و داوری پرپزال به صورت سامانه ای و الکترونیک در بخش اتوماسیون پایان نامه انجام می شود و هیچ پرپزالی به صورت کاغذی به گروه ارائه نشود زیرا از طرف پژوهش تایید نهایی نخواهد شد.

شما می توانید با مراجعه به سیدا بخش امور پایان نامه ها مراحل را انجام و عنوان را ثبت و فایل پرپزال را بعد تایید عنوان بارگذاری نمائیدخرداد
۱۳۹۷
۲۳

1- محمد رضائی

2-محسن اورسجی

3- رضا ناصری صالح پور


خرداد
۱۳۹۷
۲۳

1- محمد رضائی

2- علی نقی عرب

3- رضا ناصری صالح پور

خرداد
۱۳۹۷
۲۲

1- مجید مرادی 

2- علیرضا رمضان پور رستمکلاته

3- ابراهیم حنایی(مشروط)

4- مریم السادات شیرنگی

خرداد
۱۳۹۷
۲۹

1- وجیهه صلبی (برای عنوان پیشنهادی باید مقاله بیس و خلاصه ای به گروه ارائه شود)


جدیدترین مطالب

پربازدیدترین مطالب