دپارتمان تخصصی مدیریت (دولتی- اجرایی و کسب وکار) دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

(Department Of Management (Public Administration And EMBA

1- ملیکا امطعه  2- سعید مجد فر   3- فرزاد پور اصغر  4- دانیال گردانی

4- عماد عطائیان ( عدم تطابق موضوع با مقاله بیس + ارتباط اندک با رشته و گرایش تحصیلی= نیازمند بازنگری اساسی در موضوع یب تغییر در مقاله بیس)


جدیدترین مطالب

پربازدیدترین مطالب