دپارتمان تخصصی مدیریت (دولتی- اجرایی و کسب وکار) دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

(Department Of Management (Public Administration And EMBA

1- سیده مریم مداحی  2- مهدیه پاسندی  3- سید مهدی میر کریمی  4- هادی علمدار

دانشجویان محترم می توانند با دریافت فایل اصلی پرپزال مختص گروه مدیریت از همین وبلاگ با مشورت و راهنمایی استاد محترم راهنما اقدام به تهیه و تدوین پرپزال نمایند

پرپزال باید به پیوست فرم ایرانداک و امضا دانشجو و استاد در همه صفحات که مشخص شده را داشته باشد و استاد محترم جنبه نواوری را نیز تایید نماید.با تامین این شرایط پرپزال برای داوری به گروه ارائه گردد.


جدیدترین مطالب

پربازدیدترین مطالب