دپارتمان تخصصی مدیریت (دولتی- اجرایی و کسب وکار) دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

(Department Of Management (Public Administration And EMBA

1- معصومه حکمت  (در صورتی که مقاله بیس مرتبط با موضوع سوم موافقت می گردد،بررسی رابطه قابلیت منابع انسانی و ....)

2- فرهاد کاروان (موضوع شماره 1 ،رابطه بین عملکرد انتقال تکنولوژی و .....مورد تایید می باشد)

3- محمد رضا کرد قاسمی (موضوع دانش افزایی مناسب نداشته و مشابه ان کار شده است)

4- خدیجه ملک حسین آباد (موضوع دانش افزایی مناسب نداشته و مشابه ان کار شده است) 

نکته1: موضوعاتی که تایید شده باید زیر نظر استاد با دریافت فرم خام پرپزال از همین وبلاگ تنظیم و تکمیل گردد.حتما با امضا استاد و دانشجو در صفحات مربوط(در 3 صفحه نیاز به امضا است) و فرم ایرانداک صحیح( که نمونه آن در وبلاگ است)به گروه برای تایید دانشکده و معاونت پژوهشی دانشگاه در مسیر قانونی  جهت تایید نهایی قرار گیرد.

نکته 2-موضوعاتی که تایید نشده باید با موضوع جدید با تامین شرایط و قیود یاد شده دوباره در گروه مطرح شود.

نکته 3- با توجه به سیاست های دانشگاه ازاد به منظور سازماندهی و جهت دهی موضوعات پایان نامه به سمت حل مشکلات کشور و کاربردی بودن ،موضوعاتی که تایید نشده اند یا کسانی که قصد ارائه موضوع را دارند باید یکی از اولویت های ادارات را انتخاب کنند و پرینت اولویت اداره مربوطه پیوست موضوع پیشنهادی باشد و یا اگر جز اولویت ها به صورت مکتوب و مصوب نباشد.،سازمان مربوطه در قالب نامه تایید کند که از  دغدغه های آن سازمان بوده و به نوعی انجام ان برای حل مشکل سازمانی اهمیت و ضرورت دارد.


جدیدترین مطالب

پربازدیدترین مطالب