دپارتمان تخصصی مدیریت (دولتی- اجرایی و کسب وکار) دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

(Department Of Management (Public Administration And EMBA

موضوعات پیشنهادی که مورد تایید شورای پژوهش گروه قرار نگرفت

1- مرتضی ولی نژاد ( موضوع مبهم و با مقاله بیس در ارتباط نیست)

2- محمد نقی ترک ( موضوع مبهم و با مقاله بیس در ارتباط نیست)

3- غلامرضا تیموری( موضوع مبهم و با مقاله بیس در ارتباط نیست)

دانشجویان فوق باید موضوع خود را بر اساس موضوع مقاله بیس و مدل مفهومی مقاله  ترجیحا با راهنمایی استاد راهنما تنظیم و درباره در گروه مطرح شود.


جدیدترین مطالب

پربازدیدترین مطالب