دپارتمان تخصصی مدیریت (دولتی- اجرایی و کسب وکار) دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

(Department Of Management (Public Administration And EMBA

دانشجویان ذیل پرپزال آنها تایید شد و برای تایید دانشگاه باید فرم ایرانداک را ضمیمه پرپزال نهایی کنند لذا فرم ایرانداک تحویل گروه گردد - لازم به ذکر است فرم ایرانداک اول باید برای مستندات گروه و ایرانداک دوم به همراه پرپزال نهایی برای مستندات پژوهش نیاز می باشد.

1- وحید ضامن شهری  2- مهدیس شریعتی  3- منیره جلالی  4- محسن عامریون   5- آقای عنبریان


جدیدترین مطالب

پربازدیدترین مطالب