دپارتمان تخصصی مدیریت (دولتی- اجرایی و کسب وکار) دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

(Department Of Management (Public Administration And EMBA

1- مجید مرادی 

2- علیرضا رمضان پور رستمکلاته

3- ابراهیم حنایی(مشروط)

4- مریم السادات شیرنگی


جدیدترین مطالب

پربازدیدترین مطالب