تبلیغات X
دپارتمان تخصصی مدیریت (دولتی و اجرایی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان - پرپزال های تایید شده بعد از داوری و اصلاح
تاريخ : 96/2/29 | | نویسنده : گروه مدیریت

1- داریوش علیمی  2- عطیه میرزائی  3- گوهر پقه    4- زهرا موسوی  5- قیس سلمانی نودیجه   6- محسن طالشی   7- اعظم ابراهیمی  8- محمد سبحانی